Skenování a Digitalizace

Managements Summary - Skenování a digitalizace dokumentů

 • Zjednodušeně řečeno převedeme vaše papíry na digitální obrazy nejčastěji formátu PDF.
 • Z vašich dokumentů můžeme po naskenování i vyčíst vámi požadovaná data která vám umožní bez další námahy s dokumenty pracovat a zařadit si je do elektronického systému (například do DMS RAINBOW)
 • Budete mít naprostý pořádek v dokumentech
 • Dokážete rychle vyhledat vámi vyžadovaný dokument
 • Můžete mít svá data k dispozici kdekoli na světě

Jak služba skenování probíhá?

Nejprve se s vámi spojíme a probereme, jak přesně dokumenty zpracujeme.  Prohlédneme si dokumenty, kolik jich je a v jakém jsou stavu. Provedeme cenový odhad a zašleme cenovou nabídku.  Když se dohodneme, dokumenty odvezeme a zpracujeme.  Zpracované dokumenty a výsledná data vám následně předáme zpět, originály zarchivujeme nebo skartujeme.
Můžeme zajistit:
 1. Opatření dokumentů čárovým kódem;
 2. Provedení OCR Dokumentů;
 3. Vytěžení dat z dokumentů (faktur, smluv, formulářů)
  • například u Faktur vám můžeme vyčíst 
   • Částky; 
   • Variabilní symboly;
   • DUZP;
   • a podobně;
  • u smluv 
   • protistranu; 
   • rodné číslo;
   • datum trvání smlouvy;
   • a podobně;
 4. Následné přeskládání fyzických dokumentů do archivačních boxů;
 5. Dlouhodobou archivaci fyzických originálů;
 6. Případně skartaci naskenovaných dokumentů;

Formát dat skenovaných dokumentů

Data (nejčastěji ve formátu PDF) připravíme tak, abyste věděli který obrázek náleží, danému fyzickému dokumentu.
Následně je k vám dopravíme buď:
 1. Online zabezpečeným kanálem;
 2. Vypálená na DVD;
 3. Nebo je uložíme v Online úložišti DMS RAINBOWPro poskytnutí více informací nás kontaktujte (po zadání údajů Vás kontaktuje náš reprezentant):
Jméno
Společnost
Adresa
Text
Email
Telefon
Skenování a digitalizace