Elektronické Aukce

Managements Summary E-Aukce  

  • Zajišťuje snadný výběr nejvýhodnější nabídky zcela transparentním způsobem
  • Odbourává administrativu spojenou s výběrovým řizením
  • Splňuje všechny náležitosti Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  • Dosahuje maximálních úspor v oblasti nákupu služeb energií a materiálu

Popis E-Aukce

Pro naše zákazníky zajišťujeme E-Aukce na dodávky služeb, materiálu, energií nebo libovolných jiných potřeb pro provoz organizace.
Podle přání zadavatele oslovíme buď okruh vytipovaných dodavatelů, nebo kombinaci jeho a našich dodavatelů, kteří ve stanovený čas podávají nabídky.
Dodavatelé vidí anonimizované nabídky konkurentů a mohou v daném časovém rozmezí svou nabídku aktualizovat a nabídnout tak výhodnější podmínky díky kterým mohou ve výběrovém řízení zvítězit.Těchto aktualizací může proběhnout ve stanovaném čase neomezený počet.
Zadavatel může aukci sledovat v reálném čase.
Po skončení aukce je vyhotoven protokol o průběhu aukce, který je předán zadavateli.
Tento protokol je podkladem pro určení nejvýhodnější nabídky.

Cena E-Aukce

Využívání systému pro Elektronické aukce je možné provádět dvojím způsobem:

E-Aukce je poskytována jako služba.

Cena za službu uspořádání aukce je stanovena procentem z uspořené částky s minimálním limitem, který je definován před uspořádáním aukce.

Licence pro provoz

Aukční systém je možné zakoupit do majetku Vaší organizace.
Pořádání aukcí je poté plně v režii Vašich pracovníků.


Pro poskytnutí více informací nás kontaktujte (po zadání údajů Vás kontaktuje náš reprezentant):
Jméno
Společnost
Adresa
Text
Email
Telefon