Workflow Faktur

Nejčastějším příkladem zefektivnění procesu je automatizace zpracování příchozích faktur - workflow.
Do tohoto procesu automatizace zahrnujeme i zpracování před vlastním schvalovacím kolečkem, jako je Naskenování, Rozpoznání údajů a Vytěžení, pomocí inteligentních OCR technologií kontroly a synchronizace dat.
Automatizace zpracování faktur umožňuje pomocí cenově dostupné technologie zrychlit procesy až o 90%.
Tím se dosahuje snížení nákladovosti provozu společnosti a zároveň se synergickými efekty zvyšuje spolehlivost společnosti vůči svému obchodníku okolí.
Výhody námi nabízené automatizace:
 • Dokumenty jsou vždy k dispozici
 • Nemusí se manipulovat s originálem
 • Dokument se nikdy neztratí
 • K dokumentu je možné zřídit oprávnění
 • Pomocí automatizace procesu se zrychluje celý proces

Proces automatizace zpracování faktur

se skládá z následujících bodů - při poklepnutí na konkrétní bod přejděte na stránku detailně popisující danou problematiku:

SKENOVÁNÍ

Technologie skenování

Cost Cutting Solutions LTD dodává komplexní řešení včetně software a hardware i s tím, že za použití našeho know-how best praktice, které aplikujeme v prostředí našeho zákazníka, dodáme celý proces.
 • Příprava na skenování sestává z přípravy skenovacích dávek, rozdělení faktur na jednotlivé listy a opatření první stránky čárovým kódem,
 • Skenování probíhá pomocí specializovaného software Kofax EXPRESS, který maximalizuje kvalitu obrazu. Výsledkem jsou PDF, která jsou opatřena všemi náležitostmi potřebnými k vytěžování.
 • Skenery je třeba pro účely hromadného skenování pečlivě zvolit, protože výsledná kvalita obrazu ovlivní zvýšení efektivity celého procesu. Skenery dodáváme od všech výrobců
  • Canon
  • Fujitsu
  • Kodak

               

VYTĚŽOVÁNÍ

Technologie Vytěžení dat

Cost Cutting Solutions LTD je certifikovaným partnerem společnosti ReadSoft AB, která je špičkou na poli vytěžovacích technologií v celosvětovém měřítku. ReadSoft AB má největší podíl na trhu software pro zpracování transakčních dokumentů.
Konkrétně pro vytěžování faktur slouží software ReadSoft INVOICES [více]
 • Vytěžení dat - Na obrazech faktur dokážeme identifikovat Klíčová data která jsou potřebná pro další zpracování, a následně je vyčteme.
 • Ověření dat - Probíhá proti infomačním systémům ve společnosti a kontrolují se např.
  • IČO
  • DIČ
  • Číslo účtu
 • Spárování dat s informačními systémy zajišťuje, aby již při vstupu faktury, pokud je to možné, byly zajištěny relevantní vazby na informace ve vnitřních systémech společnosti (účetnictví, objednávkový systém apod.).
  • Objednávka
  • Dodací list
  • Smlouva dodavatele
 • Export dokumentu k dalšímu zpracování přenese všechny informace do následujícího systému.

WORKFLOW

Schvalovací kolečko - Workflow FAKTUR

Workflow Schvalovací proces je zpracováván v rámci DMS systému Rainbow, který zajišťuje:
 • Převzetí vyčtených dat formou automatického importu
 • Automatické zařazení do struktury na základě vytížených informací
 • Spárování faktur s relevantními dokumenty:
  • smlouva
  • dodací list
  • objednávka
 • Přidělování úkolů relevantním uživatelům
 • Hlídání termínů zpracování
 • Rozesílání reportů a upozornění
workflow

ARCHIVACE

Archivace DMS

DMS umožňuje dlouhodobé a úsporné skladování veškerých dokumentů spojených s procesy společnosti.
Vlastnosti DMS a výhody v procesu:
 • Možnost zpracovávat jakýkoliv dokument s vlastní sadou indexů
 • Automatické zařazení faktury nebo libovolného dokumentu do struktury na základě vytížených informací
 • Automatické nastavení oprávnění
 • Správa verzí dokumentů
 • Logovaná činnost pracovníků
 • Vyhledávání ve všech dokumentech skrz celý archiv
 • Dostupnost klíčových informací pro management odkudkoliv