ReadSoft INVOICES

ReadSoft INVOICES

ReadSoft INVOICES Managements Summary

 • Efektivní a funkční řešení prověřené časem a celosvětovým trhem.
 • Prokazatelné výsledky zvýšení efektivity.
 • Průhledný licenční model - žádné skryté náklady - cenově dostupná technologie.
 • Rychlé nasazení - krátká doba implementace.
 • Jednoduchost pro uživatele - krátká doba školení.
 • Plná propojitelnost se stávajícími systémy zákazníka.

Představení produktu ReadSoft INVOICES

Společnost ReadSoft je prověřená časem a světovým trhem. Má celosvětově největší podíl na trhu software pro zpracování transakčních dokumentů.
Umí zpracovat všechny typy faktur, včetně vícestránkových, i s řádkovými položkami z papíru i z emailu.
Rychlé a přesné vytěžení informací je umožněno výkonným OCR enginem spojeným s unikátním způsobem identifikace relevantních informací a plnou online integrací s Vašim finančním systémem.
To znamená, že při zpracování je možné kontrolovat, zda se shoduje číslo účtu s číslem účtu na kartě dodavatele v účetnictví.
Díky online integraci je možné ihned párovat fakturu s objednávkou.

Unikátní vlastnosti systému ReadSoft INVOICES

 • Systém se do procesů zákazníka nasadí velice rychle.
 • INVOICES se sami učí - dokážou automaticky zpracovat i faktury zcela neznámých dodavatelů (zapamatují si jejich vzhled a podle zapamatovaných pravidel je dale rozpoznávají).
 • Je možné smazat naučený vzor faktury dodavatele.
 • Je možné zasahovat do naučených vzorů faktur dodavatelů a zvyšovat, úpravou naučených informací, efektivitu zpracování.
 • ReadSoft INVOICES mají příjemné intuitivní prostředístavěné podle ergonomických zásad.
 • Pracovníci se naučí pracovat se systémem snadno a rychle.

Licenční modely

Obecně je systém ReadSoft INVOCIES licencován podle počtu zpracovaných faktur za rok.
Čím více zpracováváte faktur ročně, tím větší je cena licence.
Minimální kalkulace je na 5000 Faktur ročně a se zvyšujícím se objemem zpracovávaných faktur se cena licence na jednu fakturu snižuje.
Pokud chcete zpracovávat i řádkové položky z faktur, je možné licenci za malý příplatek rozšířit.

Pronájem

Licenci si můžete pronajmout formou Software subscription. V pravidelných intervalech si předplácíte licenci a v rámci těchto pravidelných poplatků je zahrnuta i software license maintenance.

Koupě formou investice

Pořizovací cena licence je vyšší, ale software poté plně patří Vaší společnosti a můžete ho využívat po časově neomezenou dobu. V případě pořízení formou investice je nutné platit alespoň první rok software licence maintenance, který činí 20% z ceny nakoupených licencí.


Pro poskytnutí více informací nás kontaktujte (po zadání údajů Vás kontaktuje náš reprezentant):
Jméno
Společnost
Adresa
Text
Email
Telefon

Ukázka vytěžování faktur s ReadSoft INVOICES